Ciel Annegarn Coaching

De rode draad van mijn werk is op praktische wijze helderheid bieden aan je situatie. Dat kan in het persoonlijk leven of in het werkleven. Vaak is er sprake van een ongewenste overgang die om verwerking of om aandacht vraagt. Met empathie en nuchterheid ga ik mee op jouw weg, open perspectieven en zet bakens. Door zelfinzicht wordt je levenspad helderder en beter begaanbaar, hoe zwaar het ook kan zijn. Ik ondersteun mensen om hun integriteit te versterken en zichzelf te zijn binnen de diverse rollen die je als mens vervult.

De ontmoetingen met zoveel verschillende mensen in de loop der jaren, hebben mij veel geleerd. Hoe er lijnen zichtbaar worden, hoe uniek het levenspad van ieder mens is. Over het lot, over onze beperkingen en niet te vergeten de moed van mensen.

Vanaf midden jaren ’80 ben ik werkzaam op het gebied van coaching, trainingen, meerjarige opleidingen. Onder andere werkte ik 20 jaar bij ITIP Opleidingen in diverse functies. Beknopt overzicht van opleidingen:

  • Lerares kinderverzorging, opvoeding en handenarbeid
  • M.O.A-orthopedagogiek
  • Diverse ITIP opleidingen (mijn leraren waren Hans Korteweg, Hanneke Korteweg-Frankhuisen en Jaap Voigt)
  • Opleiding Familieopstellingen Bert Hellinger Instituut Groningen
  • Certificering MBTI bij OPP Nederland

Kernbegrippen voor mijn werkwijze zijn: gedegen inleving van de situatie, scherp, analytisch, communicatief. Helderheid bieden, precies zijn en vriendelijke humor zijn kwaliteiten die ik inzet. Ik schuw confrontaties niet, maar communiceer altijd vanuit compassie en respect. Ik werk graag resultaatgericht en bied veelal concrete handvatten en oplossingen.

Coaching & begeleiding

Functionele individuele gesprekken

Alles met betrekking tot leven en werk komt aan de orde. Het versterken van je kwaliteiten, je positie in de organisatie, leiding geven, beslissingen ten aanzien van functieverandering of verandering van werkgever. Coaching kan ook ingezet worden om een burn out te voorkomen of tijdens een burn out. Het coachingstraject kan variëren van een eenmalig consult tot een traject van 10 - 15 gesprekken. We maken we ook verbinding tussen je biografie en de functionele actuele vraagstelling.

Persoonlijke individuele gesprekken

Deze gesprekken komen voort uit actuele (levens)vragen, een crisissituatie, rouwverwerking, persoonlijke problemen. De duur van de begeleiding staat niet van tevoren vast: in overleg kijken we wat in deze specifieke situatie wenselijk is.

Contact

Ciel Annegarn
Thorbeckestraat 64
5301 NH Zaltbommel
Telefoon: 0651232520/ 0418-516696
Email: info@cielannegarn.com